Co se bude tvarovat na Bonsai Cupu 2010

napsal Marek Pišl dne 21. 9. 2010

pix42Zveme vás na soutěz ve tvarování stejných rostlin. První kolo se bude tvarovat jalovec – Juniperus sabina Blue Danifera, Druhé kolo se bude tvarovat Juniperus chinensis BLAUW. Konat se bude 10.10.2010 od  9,30.
Přihlásit se můžete na info@bonsaicentrum.cz nebo na tel 495585430. více v reportáži

Přihlásit se můžete na e-mailu kde napíšete vaše jmeno a příjmení a kontakt na vás.

Místo konání sál Pohostinství u Bohouše v Libčanech
(pod kostelem asi 2 minuty cesty pěšky od Bonsai centra Libčany)

PROGRAM:

– 9.30 až 10.15 hod. registrace soutěžících, vylosování rostlin pro tvarování

– 10.15 až 12.15 hod. tvarování soutěžících, hodnocení poroty

– 12.15 až 13.00 hod. oběd

– 13.00 až 14.00 hod. prohlídka Bonsai centra, ve kterém bude výstava (možné od 10.00 do 18.00 hod.)

– 14.00 až 14.30 hod. vyhlášení 8 finalistů porotou

– 14.30 až 16.30 hod. tvarování finalistů

– 17.00 až 17.30 hod. vyhlášení výsledků

PODMÍNKY pro soutěžící:

Soutěže se může zúčastnit každý bez omezení (mimo kapacitu sálu, do 42 tvarujících a asi 10 náhradníků)

Ve startovném 150,- Kč, které se bude vybírat při registraci je obsažena cena rostliny pro tvarování, takže si budou tvarovat vlastní, vylosovaný, stromek, navíc soutěžící a porotci obdrží oběd zdarma.

Soutěžící by měli mít vlastní nářadí a tvarovací dráty. Otáčecí stolky a rostliny na tvarování jsou připraveny.

Účastník, který ve dvou kolech po získá první, druhé nebo třetí místo již příště nebude soutěžit a připadne mu čestná role – může se zařadit do sboru rozhodčích. Důvod je jednoduchý. Chceme, aby se dostalo i na další zájemce o tvarování a nevítězili neustále titíž.(mimo žen a mládež do 18 let)

Hlavní myšlenka Bonsai cupu Libčany:
cílem není zjistit to, kdo je ve tvarování bonsají nejlepší. Hlavním smyslem je umožnit setkávání demonstrátorů a zájemců o tvarování a pěstování bonsají. Pro diváky je to pak možnost vidět různé přístupy k problematice utváření bonsají z téměř shodného výchozího rostlinného materiálu.
JAK SE BUDE HODNOTIT
BONSAI CUP LIBČANY

a) NEBARI – NÁBĚHY KOŘENŮ, důležité při definování pohledové strany. ………..

b) TACHIGARI – VÝŠKA ROSTLINY, výběr pohledové strany tak, aby byla ………..
ideálně vidět linie stromu.
c) BRANCHES – VĚTVE, zda je dobře zvolena hlavní větev, správně určený ………
vrchol atd.
c) TECHNIQUES – WIRING, technika drátování, ne chaotické, dostatečně pevné ………
bez poškození kůry.
d) TECHNIQUES – PRUNING, technika průklestu, střihu ……………………………

e) TECHNIQUES – OTHERS (Jin, Shari, Uru), technika provedení JIN, SHARI, ………
URU, (mrtvé dřevo), přirozenost, Při odstraňování většího
množství kůry naznačit křídou. Čistota odstranění větví.
f) HEALT – ZDRAVÍ ROSTLINY, posoudit životaschopnost stromku po zásahu. ……..

g) AESTHETICS – DESING, estetika, míry v harmonii a proporcích. ……………………
šířka,výška k síle kmene
h) AESTHETICS – DEPTH, zda má strom hloubku, posouzení zadní strany. ……………

i) AESTHETICS – NATURAL APPEARANCE, přirozený vzhled. …………………….

j) AESTHETICS – BALANCE , estetika rovnováhy ……………………………………

Rozhodčí č. …. jméno: …………………………… CELKEM BODŮ: …………

BODOVÉ HODNOCENÍ:

Důležité kriterium je životaschopnost rostliny po zásazích !!!
– konečný výsledek by měl odpovídat přirozenému vzoru z přírody
– umělecký potenciál jednotlivých soutěžících
– uvědomit si, že se jedná o první zásah do rostliny,posoudit zda je kandidát schopný vidět budoucí tvar
– rostlina může být defektní, není v misce
– krátký čas bez možnosti náprav vad rostliny, práce pod stresem
– zaměřit se 0 = nejhorší, 10 = nejlepší

0 – totálně špatné
1 – pochybnosti
2 – pocit, že uspěchal vstup do vrcholové bonsajistiky
3 – začíná být na dobré cestě, ale není uspokojivé
4 – dělá dobré kroky, ale je nutné je vypilovat
5 – má to v ruce a chápe bonsajovou estetiku
6 –7 – dost kvalitní práce, pokročilá úroveň techniky a estetiky
8 – 9 – top dílo, esteticky vysoká kvalita práce + perfektní technika
10 – úroveň srovnatelná s nejlepšími mezinárodními demonstrátory

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH :

Psota Josef
Petříková Ladislava
Kříž Zdeněk
Resutík Marek
Zelená Hana
Geisner Jaroslav
Černý Karel
Pešková Lenka
Kopecký Pavel
Bělohlávek František
Beneš Kamil
Pilař Břetislav
Trávníček JIří
Jašek Jiří
Pavlar Dalibor
Otýpková Jana
Otýpková Jana ml.
Otýpka Tomáš
Koudelka Robin
Koudelková Vlastimila
Maružákový Daniela
Hrdlička Daniel
Schnenberg Zdeněk
Šimsa Pavel
Havlíčková Anežka
Pachl Martin

Napsat komentář

TOPlist